English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ร้านดอกไม้ BKKFLORIST จัดส่งดอกไม้พวงมาลา พวงหรีด ทั้งแบบดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ดอกไม้ประดิษฐ์ และที่ทำมาจากผ้าห่มให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เฉพาะในกรุงเทพฯเท่านั้น ซึ่งพวงหรีดของร้านดอกไม้ BKKFLORIST มีรูปแบบหลายทรงทั้งใช้ดอกไม้สีสดใสหรือสีทางการ ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในเรื่องของสีสัน ขนาด และราคาได้ตามความต้องการแก่ทางร้านดอกไม้ BKKFLORIST ซึ่งเราบริการจัดส่งดอกไม้ตามวัดเสมียรนารี วัดดอนเมือง วัดราฎร์บูรณะ วัดเพลง วัดดอนเมือง วัดบางปะกอก วัดสน และวัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทุบรี สมุทรปราการและสมุทรสงคราม

ถ้าเป็นพวงหรีดดอกไม้สดของร้านดอกไม้ BKKFLORIST จะมีอายุของดอกไม้อยู่ระหว่าง 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ต่าง ๆ ถ้าดอกไม้ไหนไม่ทนแต่ลูกค้ามีความต้องการทางร้านดอกไม้ BKKFLORIST จะจัดเข้าโดยให้มีความโดดเด่นเป็นหลักในพวงหรีดทั้งพวงมากกว่าจะใช้เป็นดอกไม้หลัก ซึ่งในการจัดส่งดอกไม้พวงหรีด ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์อย่างน้อย 1 วันทำการให้ทางร้านดอกไม้ BKKFLORIST ได้ทราบ